365bet体育_bet体育在线官网

副教授
当前位置:首页 > 师资队伍 > 教师名录 > 教授
何顺
发布时间:2017-08-08

                             

基本信息


姓名: 何顺 出生年月: 1987.2

性别: 硕/博导: 硕导

民族: 开设课程: 农药制剂学

职称: 副教授 研究方向: 农药新剂型研发/农药分析

学位: 农学博士


联系方式
办公电话:
电子邮件:heshun@mail.hzau.edu.cn


个人简介

教育背景

2009.09-2014.06:中国农业大学 农学与生物技术学院 植物检疫系 农学博士

2005.09-2009.06:中国农业大学 理学院 化学系 理学学士

工作经历

2014.07-2018.11     365bet体育 讲师

2018.12至今 365bet体育 副教授


科研项目

1. 多功能氯虫苯甲酰胺纳米缓释剂的制备及生物活性研究,国家自然科学基金-青年科学基金,2017-2019年,主持

2. 蔬菜害虫化学农药协同增效技术与产品研发,国家重点研发计划,2016-2020年,主持

3. 双酰胺类杀虫剂缓释剂的制备及生物活性研究,湖北省重大科技创新计划,2016-2019年,参与


发明专利及获奖情况

申请专利

1. 何顺,万虎,高云昊,李建洪,游红,张彦辉,肖亚楠,张园,秦雪莹。一种酶响应性杀虫缓释剂及其制备方法,申请号:201710586038.5

2. 何顺,李建洪,万虎,马洪菊,游红,张小磊,高云昊,沙黑拉什·拉马赞。一种纳米二氧化硅接枝有机功能高分子有机磷杀虫剂缓释剂及其制备方法,申请号:201610191276.1

3. 何顺,李建洪,万虎,马洪菊,高云昊,沙黑拉什·拉马赞,张小磊。纳米二氧化硅接枝有机功能高分子大环内酯类杀虫剂缓释剂及其制备方法,申请号:201610191303.5

4. 何顺,李建洪,万虎,游红,高云昊,张小磊,廖逊。一种纳米二氧化硅接枝有机功能高分子双酰胺类杀虫剂缓释剂及其制备方法,申请号:201610192026.X

5. 李建洪,高云昊,何顺,万虎,张彦辉,肖亚楠,张园,秦雪莹。一种粘附性杀虫缓释剂及其制备方法,申请号:201710371348.5

6. 曹永松,何顺,朱云聪,邓宇芳,张文兵,李德广,李平亮,李健强,刘瑶。一种含二硝基三氟甲苯结构的氨基酸衍生物及其制备方法和应用。ZL201210216723.6

7. 曹永松,石天玉,何顺,舒亚男,孙研,刘西莉,李健强。一种纳米二氧化硅交联席夫碱铜配合物制备方法及应用。ZL201110354702.6

8. 曹永松,王芳,孙妍,何顺,敖明鸣。丁硫克百威微胶囊悬浮剂及其制备方法。中国,ZL201110111362.4

9. 曹永松,李德广,舒亚男,张文兵,何顺,李健强,刘西莉。一种含吡啶结构的苯甲酰基硫脲类化合物及其制备方法和应用。ZL201210203707.3

10. 曹永松,朱云聪,李德广,舒亚男,何顺,李健强,刘西莉。一种含苯并噻唑结构的苯甲酰基硫脲类化合物及其制备方法和应用。ZL201210202573.3

11. 曹永松,丁光龙,耿倩倩,刘瑶,郭明程,段永恒,邓宇芳,张文兵,何顺,李健强。含三 唑结构的化合物及其制备方法与作为除草剂的应用。ZL201310451042.2

           
获奖情况
   获2010-2011年度中国农业大学科研成就奖;
   获2012中国农业大学博士研究生科研创新专项;
   获2012年度教育部博士研究生学术新人奖;
   获2013-2014年度中国农业大学国家奖学金。


发表的论文及著作

1. Amir E Kaziem, Yunhao Gao, Yuan Zhang, Xueying Qin, Yanan Xiao, Yanhui Zhang, Hong You, Jianhong Li, Shun He*. Journal of Hazardous Materials. 2018, 359: 213-221.

2. Yunhao Gao, Amir E Kaziem, Yanhui Zhang, Yanan Xiao, Shun He*, Jianhong Li*. Microporous Mesoporous Materials. 2018, 255: 15-22.

3. Amir E Kaziem, Yunhao Gao, Shun He*, Jianhong Li*. Journal Agricultural and Food Chemistry. 2017, 65: 7854-7864.

4. Menglong Cong#, Shun He#, Hongju Ma, Guoqing Li, Fuxing Zhu*. Plant Disease. 2018, 102: 886-891.

5. Xiaoming Lu#, Shun He#, Hongju Ma, Jianhong Li, Fuxing Zhu*. Plant Disease. 2018, 102: 1165-1170.

6. Simin Hu, Jun Zhang, Yuchao Zhang, Shun He*, Fuxing Zhu*. Crop Protection. 2018, 110: 83-90.

7. Deguang Li#, Shun He#, Yufang Deng, Guanglong Ding, Hanwen Ni, Yongsong Cao*. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2014, 93(1): 47-52. (Equal contribution)

8. Shun He, Wenbing Zhang, Deguang Li, Pingliang Li, Yuncong Zhu, Mingming Ao, Jianqiang Li, Yongsong Cao*. Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1(9): 1270-1278.

9. Shun He, Qiyou Chen, Yan Sun, Yuncong Zhu, Laixin Luo, Jianqiang Li*, Yongsong Cao*. Journal of Chromatography B, 2011, 879(13-14): 901-907.

10. Yunhao Gao, Yanhui Zhang, Shun He, Yanan Xiao, Xueying Qin, Yuan Zhang, Donglin Li, Hongju Ma, HongYou*, Jianhong Li*. Chemical Engineering Journal. 2019, 364: 361-369.

11. Yufang Deng, Shun He, Qianqian Geng, Yongheng Duan, Mingcheng Guo, Jianqiang Li, Yongsong Cao*. Amino Acids, 2015, 47: 2495-2503.

12. Wenbing Zhang, Shun He, Yao Liu, Qianqian Geng, Guanglong Ding, Mingcheng Guo, Yufang Deng, Juanli Zhu, Jianqiang Li, Yongsong Cao*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6(14):11783-11790.

13. Kun Qian, Shun He, Tao Tang, Tianyu Shi, Jianqiang Li, Yongsong Cao*. Food Chemistry, 2011, 127(2): 722-726.

14. Pingliang Li, Shun He, Tao Tang, Kun Qian, Hanwen Ni, Yongsong Cao*. Pest Management Science, 2012, 68(2): 170-177.

15. Mingming Ao, Yuncong Zhu, Shun He, Deguang Li, Pingliang Li, Jianqiang Li, Yongsong Cao*. Nanotechnology. 2013, 24(3): 035601.

16. Kun Qian, Tianyu Shi, Shun He, Laixin Luo, Xili Liu*, Yongsong Cao*. Microporous and Mesoporous Materials, 2013, 169: 1-6.

17. Pingliang Li, Yuncong Zhu, Shun He, Jiqiao Fan, Qiongbo Hu*, Yongsong Cao*. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60(12): 3013-3019.

18. Yao Liu, Yan Sun, Shun He, Yuncong Zhu, Mingming Ao, Jianqiang Li, Yongsong Cao*. International Journal of Biological Macromolecules, 2013, 57: 213-217.

19. Yan Sun, Deguang Li, Shun He, Pengfei Liu, Qiongbo Hu*, Yongsong Cao*. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2013, 93(4): 472-481.

20. Yaping Jiang, Yuting Jiang, Shun He, Heli Zhang, Canping Pan*. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2012, 88(4): 533-537.

(# Equal contribution, * Corresponding author)


版权所有:365bet体育_bet体育在线官网

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号bet体育在线官网第三综合楼

邮箱:zkbg@mail.hzau.edu.cn

电话:027-87282130

邮编:430070